Rådgivning

Ikke to sager er ens og derfor findes der ikke hyldevarer i GRACE. Vi skræddersyr altid både løsning og team, så det passer til den enkelte kundes behov.

Vi arbejder både projektbaseret på kortere forløb om afgrænsede issues og strategier og i længerevarende retainerforløb:

 • Løbende politisk rådgivning og håndtering
  Den fulde og brede løsning, hvor GRACE i et længerevarende samarbejde med kunden understøtter strategi, overvågning, budskaber og eksekvering, samt bistår med ad-hoc rådgivning.
 • Projekt eller krisehåndtering
  En målrettede og tidsafgrænsede indsats, hvor GRACE understøtter kunden med strategi, overvågning, budskaber og eksekvering i forhold til en konkret sag, udbud eller trussel.

Vi udarbejder altid en fælles strategi og målsætning for arbejdet i samarbejdet med kunden. På den baggrund formuleres typisk konkrete budskaber og handlingsplaner, som enten kan eksekveres af kunden selv eller i samarbejde med GRACE. De fleste kundeforløb vil indeholde flere af følgende delelementer:

 • Strategi og handlingsplan
  GRACE bistår med at udarbejde kundens Public Affairs strategi med udgangspunkt i en situations- og aktøranalyse, samt risikovurdering.
  Arbejdet munder ud i en konkret handlingsplan.
 • Budskaber og formidling
  GRACE bistår med at udvikle kundens politiske budskabsplatform, herunder kan indgå konkret mødeforberedelse, Q&As, rapporter, positionspapirer og andet efter behov.
 • Politisk overvågning
  Løbende overvågning af kundens interesser i Folketinget, ministerier, kommuner og på politikernes sociale medieplatforme med henblik på at foregribe risici og muligheder for kunden.
 • Rådgivning til udbudsprocesser eller M&A projekter
  En målrettet og tidsafgrænset indsats, hvor GRACE understøtter kunden med strategi, overvågning, budskaber og eksekvering i forbindelse med en udbudsproces eller et virksomhedskøb eller salg.
Scroll to Top