Persondatapolitik

Den korte version: Vi bruger dine data til at sende dig en nyhedsmail i ny og næ og til at optimere vores egen hjemmeside. Vi bruger ikke dine data til andet, giver dem ikke til andre og vi arbejder sammen med databehandlere, som har orden i deres ting. Du kan altid blive slettet fra både vores dataarkiv og fra nyhedsmailen – skriv til Stine@grace-pa.com og så fikser vi det!

Den lange version:

 • 1. Generelt
  1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes GRACE PA ("Virksomheden", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.
  2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Virksomhedens hjemmesider, www.grace-pa.com og Insightbygrace.dk ("Hjemmesiden").
  3. Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Virksomheden skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
 • 2. Virksomheden Indsamling af dine personoplysninger
  Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
  1. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger og informationer om din computer.
  2. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, fx navn, e-mailadresse m.m.
  3. Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til at administrere tilmeldingen, for at kunne holde dig opdateret med relevante nyheder.
  2.1 Brug af databehandlere
  1. Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
  2. En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 • 3. Dine rettigheder
  Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
  3.1. Indsigtsretten
  1. Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
  2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.
  3.2. Retten til berigtigelse
  1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  3.3. Retten til sletning
  1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til vores nyhedsbrev.
  3.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
  1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
  3.5. Retten til dataportabilitet
  1. Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med at du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev.
  3.6. Retten til indsigelse
  1. Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen.
  2. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.
  6.7. Retten til at tilbagekalde samtykke
  1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.1.1 og dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.
  2. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på stine@grace-pa.com
  3.8. Retten til at klage
  1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.
 • 4. Sletning af persondata
  1. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig nyhedsbrev pr. e-mail, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke.
  2. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse herom. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter vi automatisk de data, vi har indsamlet på dig.
 • 5. Sikkerhed
  1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
 • 6. Kontaktoplysninger
  1. GRACE PA er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
  2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte: GRACE PA
  Amagertorv 1
  1160 København K
  Tlf. nr.: 28 18 17 75
  E-mail: stine@grace-pa.com
 • 7. Ændringer i persondatapolitikken
  1. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.
  2. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.
 • 8. Versioner
  1. Dette er version 1.0 af Virksomheden persondatapolitik dateret den 08.08.18
Scroll to Top