Analyse: Kriterierne for en vellykket public affairs-forretning i 2024

Af Emil Daae | 9. februar 2024

Som det første indlæg i en serie om bureaubranchen bragt i Kforum, stiller vores vores stifter og partner Sune Wæsel skarpt på aktuelle politiske tendenser, og hvordan disse stiller nye krav til politisk interessevaretagelse anno 2024.

 

“De sædvanlige dynamikker i dansk politik gælder ikke længere”

Af Boris Schilling Weiss

Magten er centraliseret

”I 2023 blev vi klogere på, hvad en flertalsregering over midten betyder for dansk politik og dermed også for politisk interessevaretagelse. Det står klart, at de sædvanlige dynamikker i dansk politik ikke længere er gældende.

Der er flyttet magt fra Folketinget til regeringen, hvor en større del af politikken lægges fast, inden regeringen kommer med udspil eller opstarter forhandlinger med oppositionspartierne i Folketinget. Det kan regeringen på den ene side tillade sig på grund af sit flertal.

Men det er regeringen på den anden side også nødt til på grund af de store interne spændinger, når man skal finde fælles fodslag. Konkret betyder det, at det er medlemmerne af de centrale regeringsudvalg, der bestemmer over en ganske stor del af politikken i Danmark.”

Oppositionen er ikke død

”Der er stadigvæk rigeligt med spillerum til politisk interessevaretagelse, hvis man kender spillepladen. Det gælder fortsat, at politikerne – inden såvel som uden for regeringen – ikke er bedre, end de input de får fra virkeligheden. Derfor er der stadigvæk handlerum for dem, der evner at spille politikerne og embedsværket gode.

Selvom oppositionen i høj grad har mistet reel indflydelse, har regeringen vist, at den forsøger at gå efter brede aftaler. Derfor kan man godt få en sag båret ind af en ordfører i et oppositionsparti. Særligt hvis det ikke koster for meget, og hvis det er muligt for det pågældende parti at kommunikere et positivt aftryk efterfølgende.”

Der er blevet kortere til Bruxelles

”Udover at magten i dansk politik er samlet på færre hænder, er magten også flyttet længere væk fra Danmark. Mere og mere politik udspringer fra Bruxelles.

Derfor kræver det, at man har det lange lys på i interessevaretagelse. Det stiller også større krav til forståelsen af lovgivningsprocesserne i EU samt til de implikationer, som EU-lovgivning får ved den efterfølgende implementering i Danmark.”

Europæiske dagsordener

”Dansk politik er blevet mere EU-orienteret. Afstemningen om forsvarsforbeholdet og krigen i Ukraine har medført et større globalt og europæisk fokus. Nu står vi på tærsklen til et europaparlamentsvalg og et dansk EU-formandskab.

Hvis man kan skære sin sag til, så den er interessant i en europapolitisk sammenhæng, kan det være en farbar vej til politisk opmærksomhed.”

Særligt fra de mange EP-kandidater, som frem mod valget vil være på udkig efter eksempler fra virkeligheden, der kan understøtte deres politiske fortælling og branding. Her er der gode muligheder for at få besøg eller endda være vært for debatarrangementer.”

Ingen plads til hobbylobby

”Public affairs-branchen er blevet mere professionaliseret. Man skal stå tidligere og tidligere op, hvis man ønsker at påvirke de politiske beslutningsprocesser, som tilsvarende går hurtigere og hurtigere.

Det er et håndværk at finde frem til, hvor, hvornår, hvordan og hvem man skal påvirke.”

Informationer mig her, meninger mig der

”Det politiske system overvældes i stigende grad af informationer samt henvendelser fra borgere og samfundsaktører, der vil høres.

Derfor skal man ikke spørge, hvordan man får politikerne til at interessere sig for sin sag. Man skal spørge, hvordan man får sin sag til at blive interessant for politikerne.”

Ekspertviden og stort netværk

”Vi oplever, at det i stigende grad er vigtigt at forstå de underliggende dynamikker i politik. Dette gælder udover det fagområde, man sidder med, fordi tingene spiller sammen på tværs. Hvis man skal kunne løse de virkelig svære problemstillinger, kræver det endnu dybere ekspertviden og netværk.

Det er ikke længere nok bare at skrive en kronik og holde en konference. Det kræver, at man konstant er helt tæt på processerne.”

Vær tidligt ude

”Ikke alene skal man i dag stå tidligere op for at udøve politisk indflydelse. Man skal i højere grad også være tidligere ude. En langt større del af politikken besluttes i dag via lukkede processer. Det sker i en intern afstemning i regeringen flere måneder inden, at det møder offentligheden.

Derfor er det en nødvendighed med politisk overblik over regeringens interne dagsordener, dynamikker, kommende udspil, prioriteringer. Har man ikke overblikket 6 måneder frem er det som at lave politisk interessevaretagelse i blinde.”

Scroll to Top